18 balandžio, 2024

Integruota anglų kalbos ir dailės pamoka

 

„Aušros“ pagrindinėje mokykloje vyko integruotos anglų kalbos ir dailės pamokos „Įžymūs XX a. užsienio, Lietuvos dailininkai ir meno kryptys“ šeštokams.

Pamokų metu mokiniai nagrinėjo menininkų kūrybos bruožus ir subtilybes bei rinko informaciją, faktus apie jų gyvenimą. Įgytas žinias pritaikė praktiškai – kūrė savo meninius darbus, kuriuose atsispindėjo to meto dailininkų meniniai stiliai. Taip pat pristatė, kuo panašūs ir kuo skiriasi Lietuvos ir užsienio dailininkų gyvenimai.

Mokinių darbais galima pasigrožėti prie dailės kabineto surengtoje parodoje.

 

Anglų k. mokytoja M. Milžinienė ir dailės mokytoja metodininkė R. Zemlickienė