VIP

Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos 2017-2018 mokslo metų VIP analizė Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2016-2017 m. m. VIP analizė Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos 2015-2016 m. m. VIP analizė Vaiko individualios pažangos (VIP) sistema mokykloje Lūkesčių lapas (pradinis) 2015– 2016 m. m. lūkesčiai ir jų įgyvendinimas Lūkesčių lapas (5-10kl.) 2015– 2016 m. m. lūkesčiai ir jų įgyvendinimas  ]]>