Pagalba mokiniui

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
 
Švietimo pagalbos mokiniui, jo tėvams, mokytojams specialistai
 
Profesinio orientavimo taškas
 
Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
 
 
]]>