Atostogos

 

 

Ugdymo organizavimas ir atostogų trukmė 1-10 klasėse (2021-2022 m.m.)