16 balandžio, 2024

Asmens duomenų apsauga

 

Pavyzdinė sutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma (asmens duomenų tvarkymo sąlygos, sutikimas mokyklai tvarkyti asmens duomenis)

 


 


 

 

Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje (atmintinė)

 

 


 

 

Trumpas BDAR vadovas mokykloms

 

 

 


Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020

 


Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

 


Atsakingi asmenys