18 balandžio, 2024

Mokytojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas
1. Vaida Švykienė Lietuvių kalba ir literatūra,
direktoriaus pava­duotoja ugdymui
2. Danutė Laumienė Lietuvių kalba ir literatūra,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Aurelija Stakionienė Lietuvių kalba ir literatūra
4. Julita Gabriūnė Lietuvių kalba ir literatūra
5. Jūratė Laisvūnė Šatienė Lietuvių kalba ir literatūra
6. Inga Šafranauskienė Užsienio kalba (anglų)
7. Ligita Štrėmienė Užsienio kalba (anglų)
8. Vaida Jasilionienė Užsienio kalba (anglų)
9. Vaidutė Slavinskienė Užsienio kalba (anglų),
direktoriaus pava­duotoja ugdymui
10. Regina Kubilienė Užsienio kalba (anglų)
11. Monika Milžinienė Užsienio kalba (anglų)
12. Užsienio kalba (anglų)
13. Dalia Šinkevičienė Užsienio kalba (rusų)
14. Nida Skinderskienė Užsienio kalba (rusų)
15. Valė Papirtienė Užsienio kalba (rusų)
16. Žaneta Šležienė Užsienio kalba (vokiečių)
17. Arvydas Petronis Matematika
18. Genovaitė Armonavičienė Matematika
19. Eglė Kulbienė Informacinės technologijos,

matematika

20. Lina Tamošiūnaitė Informacinės technologijos,

matematika

21. Skirmantė Galvelytė Biologija, chemija
22. Gediminas Girdžius Fizika
23. Rima Butkevičienė Gamta ir žmogus, biologija
24. Vilma Gailiūnienė Istorija, pilietiškumo pagrindai
25. Audronė Garšvaitė Istorija
26. Raimonda Bertašienė Geografija
27. Dainius Burčikas Technologijos
28. Renata Kaminskienė Technologijos
29. Rosita Jablonskienė Technologijos
30. Rima Zemlickienė Dailė
31. Laima Kėželienė Fizinis ugdymas
32. Liuda Mažeikaitė Fizinis ugdymas
33. Gediminas Kaminskas Fizinis ugdymas
34. Rima Mitrochinienė Fizinis ugdymas,etika, žmogaus sauga
35. Jolanta Stasiūnienė Muzika
36. Diana Anskinienė Dorinis ugdymas (tikyba)
37. Nijolė Paukštė Dorinis ugdymas (tikyba)
38. Nida Žukauskaitė Ekonomika
39. Rima Viederienė Pradinis ugdymas, dorinis ugdymas (reform. tikyba)
40. Asta Petrusevičienė Pradinis ugdymas
41. Pranė Buikienė Pradinis ugdymas
42. Reda Briedienė Pradinis ugdymas
43. Danguolė Averinaitė Pradinis ugdymas
44. Astra Petronienė Pradinis ugdymas
45. Eglė Karaliūnienė Pradinis ugdymas
46. Miglutė Budriūnienė Pradinis ugdymas
47. Daiva Petrulienė Pradinis ugdymas
48. Virginija Kruopienė Pradinis ugdymas
49. Eglė Nemanienė Pradinis ugdymas
50. Gražina Trečiokienė Pradinis ugdymas
51. Elmaras Duderis Neformaliojo šv. veiklos vadovas
52. Asta Vaitiekūnienė Neformaliojo šv. veiklos vadovas
53. Jūratė Pranciliauskienė Neformaliojo šv. veiklos vadovas
54. Raimondas Paliulionis Neformaliojo šv. veiklos vadovas