Metodikos taryba

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2019-2020 m.m. metodikos tarybos sudėtis   Direktorė S. Venckūnienė Dir. pavaduotoja ugdymui D. Laumienė Dir. pavaduotoja ugdymui V. Slavinskienė Dir. pavaduotoja ugdymui V. Vaitaitytė E. Kulbienė – metodikos tarybos pirmininkė R. Jablonskienė – socialinio ugdymo, technologijų ir kūno kultūros metodikos grupės pirmininkė (METSTK) G. Armonavičienė – gamtamokslinio ugdymo ir tiksliųjų mokslų metodikos grupės pirmininkė (METG) A. Stakionienė – lietuvių kalbos, dorinio ir meninio ugdymo metodikos grupės pirmininkė (METLDM) L. Štrėmienė – užsienio kalbų metodikos grupės pirmininkė (METU) G. Trečiokienė – pradinių klasių metodikos grupės pirmininkė (METP) G. Skiauterienė – klasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų metodikos grupė (METK) A. Viduolienė – bibliotekos vedėja  ]]>