Ugdymo planas

Pradinio ugdymo programos ugdymo planas

Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

 

Išrašas iš Biržų „Aušros“ pagrindinės  mokyklos 2017-2018 m.m. Ugdymo plano
  11.1. 2017–2018 mokslo metai pradinių klasių mokiniams prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. gegužės 31 d.
  1. Ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų.
12.1. trimestrų trukmė:
  • 1-asis 2017-09-01 – 2017-11-30;
  • 2-asis 2017-12-01 – 2018-02-28;
  • 3-asis 2018-03-01 – 2018-05-31.
  1. 2017–2018 mokslo metais mokiniams skiriamos atostogos:
 
Rudens 2017-10-30–2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27–2018-01-03
Žiemos 2018-02-19–2018-02-23
Pavasario (Velykų) 2018-04-03–2018-04-06
    5.1.1.5-10 klasių mokiniams Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia –2017 m. rugsėjo 1 d. 5.1.2. Ugdymo proceso trukmė 5-10 klasių mokiniams – 181 ugdymo diena (36 sav.) 5.1.3. Mokinių atostogų trukmė:  
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos atostogos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06
Vasaros 5-10 kl. 2018-06-16 2018-08-31
Švenčių dienos (nesutampančios su savaitgaliais) 2017 m. lapkričio 1 d. (Visų šventųjų diena) 2017 m. gruodžio 25, 26 d. d. ( Šv. Kalėdos) 2018 m. sausio 1 d. (Naujųjų metų diena) 2018 vasario 16 d. (Lietuvos valstybės atkū­rimo diena) 2018 balandžio 2 d. (Šv. Velykų diena) 2018 gegužės 1 d. (Tarptautinė darbo diena)  
  5.1.4. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 5-10 klasių mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savivaldybės vykdomąja institucija.
  1. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
  2. trimestrų trukmė:
  • 1-asis 2017-09-01 –2017-11-30;
  • 2-asis 2017-12-01 – 2018-02-28;
  • 3-asis 2018-03-01 –2018-06-15.
]]>