16 balandžio, 2024

Ką reikia žinoti?

 

Mokyklos ugdymo turinio atnaujinimo diegimo komanda

1. Mokyklos direktorė S. Venckūnienė – komandos vadovė;
2. direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Slavinskienė;
3. direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Švykienė;
4. direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Laumienė;
5. metodikos tarybos pirmininkė E. Kulbienė;
6. užsienio kalbos (anglų) vyresnioji mokytoja V. Jasilionienė;
7. dorinio ugdymo (etikos) ir fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja R. Mitrochinienė.


 

UTA planas mokyklai

Skelbiami atnaujinti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektai  bei BP Įgyvendinimo rekomendacijos.

Iš viso Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) atnaujina 31 mokomojo dalyko programų projektą.

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2

 


1. UTA diegimo etapai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Ugdymo turinio atnaujinimo kryptys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mokykla – veikianti bendruomenė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimo sėkmės prielaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Naujų, kompetencijomis grįstų programų turinio koncepcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys

 

 

 

 

 

 

 

 


UTA diegimo mokykloje planas

Pirminė situacijos analizė dėl ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo mokykloje (UTA)

Skelbiami atnaujinami mokymosi programų projektai

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

BUP atnaujinimo naujienos  – ir Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) „Facebook“ paskyroje

Tinklaraštis – Mokykla 2030