Veiklos kokybės įsivertinimo duomenys

Bendrojo ugdymo mokyklų 2018–2019 m. m. (2018 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 Bendra ataskaita Mokinių apklausa NMVA 2018 Bendra ataskaita Mokyklos veiklos kokybės plačiojo visuminio įsivertinimo rezultatai 2017-2018 m. m. Bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2017 m. m. (2017 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos vidinės komunikacijos proceso veiksmingumo vertinimas Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara ( nauji rodikliai) Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos aukščiausios ir žemiausios vertės veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo kontekste (2016-2017 m.m.) Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos 2015 – 2016 m. m. akademiniai rezultatai Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos aukščiausios ir žemiausios vertės veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo kontekste (2015-2016 m.m.) Mokyklos įsivertinimo grupės plačiojo įsivertinimo ataskaita už 2013-2014 m.m.  ]]>