Veiklos kokybės įsivertinimo duomenys

 

 

2021 metai

 Mokyklos pažangos anketa už 2021 m.

2021 m. mokyklos  Įsivertinimo grupės  ataskaita

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos vidinės komunikacijos proceso veiksmingumo vertinimas

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara ( nauji rodikliai)

2020 metai

Bendrojo ugdymo mokyklų 2019–2020 m. m. (2020 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa

Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2020 Bendra ataskaita  

Mokinių apklausa NŠA 2020 Bendra ataskaita

Mokytojų apklausa NŠA 2020 Bendra ataskaita

2019 metai

Bendrojo ugdymo mokyklų 2018–2019 m. m. (2019 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa

Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 Bendra ataskaita

Mokinių apklausa NŠA 2019 Bendra ataskaita

2018 metai

Bendrojo ugdymo mokyklų 2017–2018 m. m. (2018 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa

Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 Bendra ataskaita

Mokinių apklausa NMVA 2018 Bendra ataskaita

2017 metai

Mokyklos veiklos kokybės plačiojo visuminio įsivertinimo rezultatai 2017-2018 m. m.

Bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2017 m. m. (2017 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos aukščiausios ir žemiausios vertės veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo kontekste (2016-2017 m.m.)

Kiti metai

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos 2015 – 2016 m. m. akademiniai rezultatai

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos aukščiausios ir žemiausios vertės veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo kontekste (2015-2016m.m.)

Mokyklos įsivertinimo grupės plačiojo įsivertinimo ataskaita už 2013-2014 m.m.