25 vasario, 2024

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas pagal „Erasmus+“ programą

 

Gegužės 2-12 d. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytojų komanda, įgyvendindama „Erasmus+“ projekto „Integrating innovation and ict tools to school curriculum“ pirmąją dalį, tobulino skaitmeninio raštingumo kompetencijas CEKDEV international education development academy Turkijoje. Projekto tikslas – užtikrinti, kad kiekvienas dalyvaujantis mokytojas ugdymo(si) procese taikytų bent kelis inovatyvius Web 2.0 įrankius. Programa „Erasmus+“ siekiama kurti inovatyvius rezultatus drauge su tarptautiniais partneriais įgyvendinant bendras iniciatyvas, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi. Taip pat stiprinama organizacijų veiklos kokybė, dalyvių gebėjimas dirbti tarptautiniu mastu bei siekiama modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas.

Mokymų metu kartu su mokytojų komandomis iš Slovakijos ir Makedonijos mokytojai praktiškai išbandė 27-is Web 2.0. įrankius: Coggle, Voki, Renderforest, Cram, Genially ir kt. Naudodamiesi jais, kūrė įvairių pamokų užduotis, testus, filmukus, avatarus, apklausas, pateiktis ir išbandė kitus įtraukius ir inovatyvius mokymo(si) metodus mokinių motyvacijai, įtraukčiai ir pažangai didinti.

Susipažino su kriptografija, komandinio darbo su mokytojais iš Slovakijos metu išbandė slaptažodžių šifravimo būdus, pagilino žinias apie internetinį saugumą.

Visi mokymai vyko anglų kalba, tad mokytojai patobulino anglų kalbos gebėjimus.

Po įdomių ir intensyvių mokymų turėjo galimybę plėtoti tarpkultūrinę kompetenciją, aplankyti Turkijos architektūros paminklus, muziejus, parkus ir kt. lankytinas vietas, paragauti nacionalinių turkų patiekalų. Ši patirtis praturtino naujomis idėjomis.

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos komanda