18 balandžio, 2024

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

 

Kovo 10 d. mokykloje vyko renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Renginyje dalyvavo 7-8 klasių mokiniai. Istorijos mokytoja V. Gailiūnienė priminė mūsų tautos nueitą kelią siekiant laisvės. Taip pat kvietė padėti ukrainiečių tautai, kuri šiandien kovoja už savo laisvę.

Susitikime dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos Biržų kuopos vadas V. Šeškas ir buvęs mūsų mokyklos mokinys, šaulių II būrio vadas Gabrielius Šlevas. Jie parodė filmuotą medžiagą ir papasakojo apie Biržų jaunuosius šaulius, jų veiklą. Kvietė mokinius jungtis į šaulių sąjungą.

Prieš 32-ejus metus pasirašytas Nepriklausomybės aktas mus išvadavo iš okupanto rankų ir atvėrė kelią į laisvą Nepriklausomą Lietuvos valstybę. Demokratišką šalį, kurią kiekvienas galime kurti savo darbais ir idėjomis.  Branginkime, puoselėkime, saugokime laisvę. Ir būkime pasirengę ją ginti.

Istorijos mokytoja A. Navalinskienė