25 vasario, 2024

Pamokos, skirtos tarptautinei „Lauko klasė“ dienai minėti

 

Gegužės 20 d., švenčiant tarptautinę „Lauko klasės“ dieną, mokyklos STEAM grupė visus kvietė mokytis lauke. Mokytojai, aktyviai įsitraukę į šią veiklą, rengė netradicines užduotis. Užduotys buvo parengtos taip, kad ugdytų ne tik mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, bet ir IKT naudojimo įgūdžius.

Minėdami šią dieną 8 b, c klasės mokiniai, pakviesti mokytojos A. Stakionienės, lietuvių kalbos ir literatūros pamokose atliko kūrybinę užduotį – Biržų miesto gatvėse, parkuose, namų kiemuose ieškojo įspūdingiausių, gražiausių pavasario vaizdų, juos fotografavo, kūrė menines miniatiūras, siekė žodžiais atskleisti gamtos grožį, jo kaitą, laikinumą.

Technologijų mokytoja R. Jablonskienė 5a, b klasės mokiniams pasiūlė padaryti kūrybinius darbus iš įvairių augalų, jų dalių. Mokiniai  kūrė mandalas „Žemės menas – mandala iš augalų“. Jas fotografavo ir pristatė klasės draugams.

Mokytojo G. Girdžiaus 8-ų klasių mokiniai fizikos pamokose atliko bandymus, įrodančius atmosferos slėgio buvimą. Iš viso buvo atlikta virš 150 bandymų, mokiniai eksperimentus fiksavo nuotraukose ar vaizdo įrašuose.

8b klasės mokinius matematikos mokytoja E. Kulbienė kvietė atlikti kūrybinę užduotį. Vaikai namų kiemuose ieškojo objektų, primenančių erdvines figūras, juos fotografavo ir kūrė infografikus, juos pristatė savo klasės draugams Padlet lentoje.

8a klasės mokiniai integruotoje istorijos, matematikos ir anglų kalbos pamokoje, vadovaujami mokytojų E. Kulbienės, V. Gailiūnienės, V. Jasilionienės, M. Milžinienės, dirbdami individualiai, mieste ieškojo istorinio objekto ar pastato pagal iš anksto gautą nuotrauką, kuri daryta prieš daugiau nei 50 metų. Remdamiesi sena fotografija, aiškinosi, ar pastatas išlikęs iki šių dienų, ar atlieka tą pačią paskirtį. Rastų pastatų, objektų architektūroje bandė įžvelgti erdvines figūras, brėžti jų brėžinius, įvardinti elementus, užrašyti apibrėžimą bei paviršiaus ploto formules, o informaciją apie ieškotą objektą, jo istoriją, erdvinių figūrų apibrėžimus ir figūrų elementus versti į anglų kalbą. Visa tai turėjo pateikti infografike, savo darbais dalintis Padlet lentoje.

Biologijos pamokose mokytojos S. Galvelytės 7 b, c klasių mokiniai gamtoje ar namų aplinkoje ieškojo ir fiksavo augalų sandaros pokyčius, o mokytojos R. Butkevičienės 7a klasės mokiniai stebėjo augalų įvairovę, rinko jų dalis ir ruošė herbarus.

Aptardami rezultatus mokiniai minėjo, kad tokios netradicinės pamokos yra įdomios, tikimės, kad šiltėjantys orai paskatins ir daugiau mokytojų ugdymo veiklas perkelti į kitas erdves.

STEAM grupė, informaciją paruošė  E. Kulbienė