26 vasario, 2024

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021

 

Kovo mėnesį mokyklos bendruomenė prisidėjo prie emocinės paramos tarnybos „Vaikų linija“ skelbiamo Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ 2021.

1-4 kl. mokiniams vyko mokyklos socialinės pedagogės Astos Kregždienės ir Biržų švietimo pagalbos tarnybos socialinės pedagogės Astos Vaicekavičienės organizuojamas nuotolinis edukacinis užsiėmimas „Mūsų žodžiai ir rankos kuria draugystę“. Užsiėmimo metu mokiniai atliko pratimus „Detektyvai“, „Įjunk – išjunk kamerą“, „Musė“, „Atpažink jausmą“, „Pagalbos ranka“, atpažino emocijas ir patys bandė jas pavaizduoti, prisiminė, koks elgesys yra netinkamas ir priskiriamas patyčioms, kaip elgtis pačiam ir kaip padėti draugui patyčių atveju, įvardino, kur galima kreiptis pagalbos.

3-10 kl. mokiniai per klasės valandėles su klasių vadovėmis aptarė ir analizavo mokinių pildyto Olweus programos patyčių klausimyno rezultatus.

7 kl. mokiniams vyko nuotoliniai susitikimai su Biržų r. policijos komisariato pareigūne Vita Andžiene. Jų metu mokiniai prisiminė tinkamo elgesio pavyzdžių, sužinojo apie nepilnamečių nuo 14 m. teisinę atsakomybę, pareigas vairuojant transporto priemones, aptarė nepilnamečių viešosios tvarkos pažeidimų, nelaimingų eismo įvykių, nepilnamečių įvykdytų vagysčių priežastis. Be to, pareigūnė mokiniams priminė apie atsakomybę dėl psichoaktyvių medžiagų turėjimo ir vartojimo.

1-4 kl. mokiniai dalyvavo užsiėmimuose „Mano emocijos“, kuriuos organizavo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Evelina Gerviene. Mokiniai aptarė, kaip svarbu mokėti atpažinti, įvardinti ir išgyventi emociją padedant sau ir nekenkiant aplinkiniams.

Evelina Gervienė vedė sveikatinimo užsiėmimus „Psichikos sveikata“, kurių metu 5-6 kl. mokiniai mokėsi streso įveikos būdų, diskutavo, kodėl kartais stokojame motyvacijos ir kaip galėtume ją išsiugdyti, kas sukelia neigiamas emocijas nuotolinio mokymosi metu ir kaip galima sau padėti.

9-10 kl. mokiniai dalyvavo užsiėmimuose „Fizinis aktyvumas ir sveikata“. Specialistė kalbėjo su mokiniais apie jų fizinį aktyvumą pandemijos laikotarpiu, jo įtaką emocinei paauglių savijautai ir kodėl svarbu būti aktyviems.

Dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems ir nuoširdžiai prisidėjusiems prie organizuojamų veiklų!

 

Kviečiame nepamiršti visus metus: „Praleiskime progą pasityčioti, kad sugrįžę į mokyklas visi jaustumėmės emociškai saugesni“.

 

Pagal Vaiko gerovės komisijos ir Sveikatą stiprinančios grupės

pateiktą informaciją parengė socialinė pedagogė Asta Kregždienė