16 balandžio, 2024

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos patirtis pristatyta Nacionalinės švietimo agentūros organizuotoje vaizdo konferencijoje

 

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyrius pradėjo organizuoti vaizdo konferencijų ciklą apie mokyklos, mokytojo, mokinio refleksijos ir įsivertinimo sąsajas bei svarbą tobulinant veiklas, siekiant asmeninio meistriškumo ir kuriant mokyklos ateities perspektyvą.

Kovo 25 dieną organizuota pirma nuotolinė konsultacija „Įsivertinimas ir besimokanti mokykla“. Konsultacijoje apie įsivertinimo ir besimokančios mokyklos sąsajas, mokyklų vadovų patirtį kuriant besimokančiąją mokyklą, NŠA Mokyklų veiklos plėtros skyriaus pagalbos galimybes mokykloms pranešimus skaitė Ingrida Šedeckytė – Lagunavičienė, Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja, Laima Gudaitė, Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė, Daiva Losinskienė, Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos direktorė, Raimonda Jarienė, Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos direktorė, dr. Gintautė Žibėnienė, Mykolo Romerio universiteto docentė.

Į vaizdo konferenciją-konsultaciją buvo pakviesta ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos direktorė S. Venckūnienė. Direktorė pristatė mokykloje vykdomo projekto ,,Geras mokymasis geroje mokykloje“ mokytojų ugdymosi komandos (MUK) – pokyčių iniciatorės – veiklą kuriant įsivertinimo kultūrą mokykloje. Dalyvavimas projekte įpareigojo kurti mokyklą kaip besimokančią organizaciją, kurioje būtų inicijuojami tvarūs pokyčiai, paremti atsakingo mokyklos įsivertinimo duomenimis, bendruomenės susitarimais, pagrįstais sprendimais, pasitikėjimu ir atsakomybe, komandinio darbo tobulinimu. Direktorė pasidalino patirtimi, kaip suburti iniciatyvią komandą, kodėl būtina susitarti dėl veiklos principų, planavimo, prasmingai siekti bendro tikslo ir individualių rezultatų, kodėl svarbu tobulinti reflektavimo kompetenciją. Pranešime aptartas mokyklos komandų bendradarbiavimas: MUK ir Įsivertinimo grupės diskusija dėl esminių mokyklos veiklos aspekto Vertinimas ugdant kokybės kriterijų kūrimo, kartu su Mokyklos metodikos taryba organizuota metodinė diena „Vertinimas ugdant“ – panaudoti aktyvieji mokymo(si) metodai. Aptarta svarbi MUK komandos iniciatyva patobulinti mokytojų praktinės veiklos įsivertinimo-įvertinimo anketą, metinius pokalbius organizuoti taikant AUGU modelį. Inicijuoti pokyčiai bus sėkmingi ir tvarūs, kai kiekvienas mokytojas reflektuos savo veiklą įsivertindamas, kaip prisidėjo prie mokyklos tikslų įgyvendinimo, kaip panaudojo kvalifikacijos metu gautas žinias pamokai tobulinti ir kas pasikeitė pamokose, koks poveikis mokinių pažangai ir pasiekimams. Direktorė teigė, kad sėkmė kuriant mokyklą kaip besimokančią organizaciją ateina tada, kai per praktinę veiklą tobulinamas komandinis darbas ir įvaldomi pokyčių kūrimo metodai.

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos informacija