26 vasario, 2024

Mokslo ir žinių diena – graži ir prasminga visos bendruomenės šventė

 

Mieli mokiniai,

sugrįžtate į mokyklą ūgtelėję, palydėję šaunią vasarą, apsvarstę naujų mokslo metų lūkesčius ir siekius. Tegu šie metai jums būna sėkmingi.

 

Gerbiami tėveliai, mokytojai,

kokius išbandymus mums besiųstų laikas, tikėkime, kad šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas skatina vaikų pažintinį aktyvumą, brandina asmenybę, pasitikėjimą savimi, moko suprasti išsilavinimo vertę.

 

Šventės proga dėkoju aptarnaujančiam personalui – už rūpestį mūsų švenčių ir kasdienybės aplinka, darnia bendruomenės veikla, o  ypač šį rugsėjį – visų saugumu ir sveikata.

 

 

Gerų ir prasmingų naujų mokslo metų

   linkėdama-

mokyklos direktorė S. Venckūnienė