18 balandžio, 2024

 “Let‘s create a story“ „Sukurkim istoriją“

 

Jau trečius metus iš eilės mūsų mokyklos kelių vyresniųjų klasių mokinių komanda dalyvauja tarptautiniame kūrybiniame projekte “Let‘s create a story“, kurį organizuoja Tauragės „Žalgirio“ gimnazijos anglų k. mokytojos metodininkės V. Jucienė ir G. Kolesnikovienė.

Projekto tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, įkvėpti ir paskatinti mokinius aktyviai, kūrybiškai bei originaliai reikšti savo mintis, bendrauti ir bendradarbiauti. Projekto uždavinys – sukurti  istoriją su iliustracijomis. Vieną istoriją, kuri susideda iš 4 dalių (pradžios, dviejų dėstymo dalių ir pabaigos), kuria keturios moksleivių komandos po vieną istorijos dalį, iliustruodamos ją 2-3 piešiniais.

Galutinis projekto produktas – elektroninė knyga- įvairiausių iliustruotų istorijų rinkinys, kurį projekto organizatoriai viešina internete.

Projektas įprastai startuoja lapkričio mėnesį ir baigia savo veiklą vėlyvą pavasarį. Šių metų “Let‘s create a story“ projekte dalyvavo 5 narių  komanda:  A. Giedrikaitė 8b, G. Dovydėnaitė 8b, E. Kirda 9, T. Maculevičius 9, R. Sakalauskas 9 kl. Istorijai, kuri pasakoja apie žmonių nuotykius negyvenamoje saloje po laivo sudužimo, mokiniai sukūrė 2-ąją dėstymo dalį, o Rytis S. ir Aistė G. nupiešė puikias iliustracijas.

Mokiniai, dalyvaudami projekte, gavo gerą progą atskleisti savo kūrybinias galias, gilintis į kalbos vartojimo subtilybes, ieškant paties tinkamiausio žodžio minčiai perteikti. Be dalykinių kompetencijų moksleiviai ugdė ir bendruosius gebėjimus, mokėsi dirbti komandoje, tartis ir susitarti, atrasti geriausius sprendimus.

Moksleivių kūrybinės komandos veiksmus  koordinavo, patarimus  ir įvairią reikalingą pagalbą teikė anglų kalbos mokytoja metodininkė L. Štrėmienė.

 

Užsienio kalbų metodikos grupės informacija