26 vasario, 2024

Svečiuose Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“

 

Vasario 27 d. mūsų mokykloje lankėsi l/d. „Drugelis“ priešmokyklinės grupės vaikai. Jie labai norėjo pamatyti laboratoriją ir atlikti bandymus, kaip daro mokiniai.

Smalsiai dairydamiesi ir džiaugdamiesi, vaikai gyrėsi, kokius bandymus atlieka darželyje. O mokykloje stebėjo, kas lengvesnis-sunkesnis, skęsta ar plaukia, kaip galima mėtyti muilo burbulus. Patys atliko bandymą su vandeniu ir aliejumi, stebėjo „šokančius“ aliejaus lašelius. Ką pamatė ir patyrė – grįžę išbandys darželyje.

Smalsūs, žingeidūs, drąsūs vaikai rudenį ateis į pirmas klases.

Mokytoja Gražina Trečiokienė