18 balandžio, 2024

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla kviečia į atvirų durų savaitę

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Vasario 24 – 28 dienomis nuo 14 iki 16 valandos visus, norinčius mokytis mūsų mokykloje,kviečiame susipažinti su mokyklos aplinka, ugdymo(si) galimybėmis, pabendrauti su mokytojais, mokyklos administracija. Ateikite ir įsitikinkite, kad čia puiki vieta Jūsų vaikui mokytis, tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Dešimt priežasčių, kodėl verta rinktis mūsų mokyklą:

1.Mokyklos bendruomenėje svarbūs visi: mokiniai, mokytojai, tėvai.

2. Profesionalūs mokytojai teikia kokybiškas ugdymo paslaugas.

3. Puikūs mokinių pasiekimai.

4. Jauki ir saugi aplinka: atnaujinti kabinetai, valgykla, aktų ir sporto salės, baigiamos įrengti veidrodžių ir sunkiosios atletikos salės. Mokinių saugumui užtikrinti įrengtos vaizdo kameros.

5. Sustiprintas užsienio kalbų mokymas. Norintys anglų kalbos gali pradėti mokytis nuo pirmos klasės, rusų (vokiečių) kalbos – nuo penktos klasės.

6. Modernios gamtamokslinės laboratorijos, interaktyvi ir kompiuterių klasės, kuriose vyksta netradicinės pamokos.

7. Jaukios, mokinių mėgstamos poilsio zonos. Uždaras vidinis kiemelis – judriesiems žaidimams pertraukų metu.

8. Įvairios ir patrauklios neformalaus vaikų švietimo veiklos.Mokiniai gali rinktis pagal poreikius iš 26 mokyklos siūlomų veiklų: sporto, šokių, muzikos, teatro, keramikos, gamtos, informacinių technologijų, dailės ir kt.

9. Iki 17 valandos veikia visos dienos mokykla 1-6 klasių mokiniams.

10. Teikiama kokybiška logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, ugdymo karjerai bei sveikatos priežiūros specialistų pagalba.

KARTU KURIAME MOKYKLĄ, KURIOJE BŪTŲ GERA VISIEMS!

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bendruomenė